Voor wie?

We richten ons bij de jeugd op 2 groepen; kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar. We behandelen en begeleiden kinderen en jongeren uit de 9 gemeenten van West-Brabant west (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert). Door de reisafstand komen onze meeste klanten vooral uit de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal.

We hebben ook een contract voor Zeeuwse jongeren, waardoor ook cliënten uit Zuid-Beveland en van het eiland Tholen welkom zijn.

Mocht uw zoon of dochter nu bijna 18 jaar zijn, dan is het verstandig om even contact met ons of met uw Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op te nemen. Dan gaan we samen met het CJG bekijken hoe we zorg op maat kunnen leveren.

Wie zijn we

Homs is een kleine praktijk in Bergen op Zoom. We noemen ons met trots ‘kleine zorgaanbieder’. Dat ‘kleine’ houdt ons betrokken, snel, flexibel en laag-drempelig, maar doet niets af aan de professionaliteit en het niveau van onze zorg; integendeel.

De praktijk is als een woonhuis ingericht en niet als een kille, klinische instelling. Omdat we het belangrijk vinden dat elke cliënt de best mogelijke hulp krijgt,  zijn we allemaal HBO of universitair opgeleid. Behalve Kobus, onze praktijkhond; die is zo slim dat hij geen opleiding nodig heeft om zijn goede werk te verrichten!

Wat doen we?

Binnen onze praktijk bieden we voor onze cliënten tot 18 jaar de volgende diensten aan;

Psycho-diagnostisch onderzoek voor een diagnose op het gebied van:

  • Autisme
  • AD(H)D
  • Angst
  • Intelligentie

Behandeling en begeleiding op het gebied van:

  • Autisme
  • AD(H)D
  • Angst
  • Trauma (EMDR)
  • Stemmingsproblemen
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Disharmonisch intelligentieprofiel
  • Thuiszitters
  • Faalangst

Daarnaast bieden we ook:

  • Ouderbegeleiding en opvoedondersteuning vanuit systeemvisie
  • Een traject voor kinderen met een zorgvraag die van groep 8 naar de brugklas gaan
  • Voorlichting, sturing en instructie aan het netwerk om het gezin heen
  • Hulp bij rouwverwerking

 

Voorafgaan aan de start van elk zorgtraject zal in een intake en met behulp van vragenlijsten worden geïnventariseerd of we de benodigde, specifieke zorg kunnen bieden. Mocht blijken dat doorverwijzing nodig is, dan zullen we u op weg helpen naar een andere zorgaanbieder die dan wel die specialistische zorg kan bieden.

Waar werken we?

Onze praktijk is gevestigd aan de Halsterseweg 284 in Bergen op Zoom; een centraal punt in Bergen op Zoom. Parkeren is er gratis en het is dicht bij alle middelbare scholen van Bergen op Zoom.

Bijna alle cliënten, komen naar onze praktijk. Maar als dat echt nog niet lukt, maken we ook wel andere afspraken. Dan komen we naar school of naar huis, maar dat is een uitzondering en altijd tijdelijk.

Kosten & aanmelding

De zorg die wij bieden valt onder de zgn. “Niet vrij-toegankelijke zorg”. Dat betekent dat voor een vergoeding van onze zorg u eerst een verwijsbrief van bijv. uw huisarts of een psychiater nodig heeft of dat u zich eerst bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van uw gemeente heeft gemeld.

Als uw arts of psychiater u naar ons heeft doorverwezen, kunt u zich direct bij ons aanmelden via het contactformulier op deze website. We nemen dan contact met u op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. U ontvangt dan ook van ons een overzichtje waarop we de verdere procedure uitleggen.

Als u kiest voor een verwijzing via het CJG, zal een jeugdprofessional (JP) eerst een zgn. ‘keukentafelgesprek’ met u voeren om de zorgvraag duidelijk te krijgen en in te schatten of zij een verwijzing naar ons nodig vinden. Als inwoner van uw gemeente heeft u wel de vrijheid om de zorgaanbieder te kiezen die u wilt hebben. De JP zal ook met u de verdere procedure doornemen.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om onze diensten zelf te betalen. Deze particuliere tarieven zullen we met u bespreken tijdens het intakegesprek.

Deze toegangen via een arts of het CJG gelden voor zowel de Brabantse als de Zeeuwse kinderen.

Klachtenregeling & kwaliteit

Onze praktijk is aangesloten bij de CKZ; de coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland. Via deze CKZ heeft u als cliënt of als ouder de mogelijkheid om klachten in te dienen of hulp te vragen als het tussen ons niet lekker loopt. De CKZ zal de situatie dan onderzoeken.

Uiteraard voldoen we aan de hoge eisen die aan ons worden gesteld door de gemeenten waarmee we contracten hebben.  Denk dan aan kwaliteitssystemen, verzekeringen, beveiligde e-mail, privacy-regels, SKJ, professionalisering etc.