Voor wie?

Binnen de WMO mag er alleen ‘begeleiding’ worden geboden en geen ‘behandeling’. Voor cliënten die ouder dan 18 jaar zijn richten we ons in de begeleiding erop de cliënt te helpen zo zelfstandig mogelijk te leven.

Dit kan hele brede hulp zijn; helpen bij het op orde brengen en houden van bijv. de administratie of geldzaken, het netwerk betrekken en trainen om mee te helpen, samen met de cliënt kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te gaan doen of lid van een club te worden.

We bieden zogenaamde ‘begeleiding individueel’ op vlakken die de gemeenten omschrijven als volgt:
– Financiën
– Adequate dag- en weekstructuur en routine in activiteiten
– Huisvesting/woongedrag
– Huiselijke relaties
– Zelfzorg en gezondheid
– Sociaal netwerk
– Maatschappelijk functioneren

Maar we kunnen ook helpen bij het omgaan met een diagnose die op latere leeftijd is gesteld; zo gaat autisme bij volwassenen helaas vaak gepaard met echtscheidingen, wisselingen van baan, ruzies met de kinderen etc.

Wie zijn we?

Homs is een kleine praktijk in Bergen op Zoom. We noemen ons met trots ‘kleine zorgaanbieder’. Dat ‘kleine’ houdt ons betrokken, snel, flexibel en laagdrempelig, maar doet niets af aan de professionaliteit en het niveau van onze zorg; integendeel.

De praktijk is als een woonhuis ingericht en niet als een kille, klinische instelling. Omdat we het belangrijk vinden dat elke cliënt de best mogelijke hulp krijgt, zijn we allemaal HBO of universitair opgeleid. Behalve Kobus, onze praktijkhond; die is zo slim dat hij geen opleiding nodig heeft om zijn goede werk te verrichten!

Wat doen we?

De meeste cliënten die zich aanmelden bij ons hebben al een gesprek gehad met een WMO-consulent bij de gemeente. Die hebben dan al een “leveringsplan”, waarin bepaalde zorgvragen zijn geformuleerd.

Er zijn echter ook cliënten die eerst bij ons op gesprek komen om te informeren of we hen kunnen helpen. Deze mensen gaan daarna op gesprek bij het WMO-loket in hun gemeente.

Pas als we toestemming krijgen van de gemeente, mogen we u gaan helpen.

De doelen die genoemd worden in het leveringsplan zijn erop gericht de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten leven.

De gemeente maakt onderscheid tussen de volgende gebieden waarop u van ons zorg kunt ontvangen bij individuele begeleiding:

  • Financiën
  • Zinvolle dagbesteding
  • Huisvesting/woongedrag
  • Huiselijke relaties
  • Zelfzorg en gezondheid
  • Sociaal netwerk
  • Maatschappelijk functioneren

Waar werken we?

Onze praktijk is gevestigd aan de Halsterseweg 284 in Bergen op Zoom; een centraal punt in Bergen op Zoom. Parkeren is er gratis en het is dicht bij alle middelbare scholen van Bergen op Zoom.

Bijna alle cliënten, komen naar onze praktijk. Maar als dat echt nog niet lukt, maken we ook wel andere afspraken. Dan komen we naar school of naar huis, maar dat is een uitzondering en altijd tijdelijk.

Kosten & aanmelding

De 18+-cliënten dienen zich eerst aan te melden bij het WMO-loket van hun gemeente. In Roosendaal heet dat tegenwoordig “Wegwijs Roosendaal”. Daarna zal er een gesprek plaatsvinden om samen met de WMO-ambtenaar te verkennen of er zorg nodig is en hoe die er uit kan zien. Als deze ambtenaar ook vindt dat onze diensten kunnen worden ingezet voor begeleiding, dan kunt u zich daarna bij ons aanmelden voor een vrijblijvend gesprek om samen in te schatten of wij de zorg kunnen bieden die u zoekt.
WMO-Woensdrecht: 14 0164 of gemeente@woensdrecht.nl
WMO-Bergen op Zoom: 0164 – 299491 of info@vraagwijzerboz.nl
WMO-Steenbergen: 0167-541131 of info@vraagwijzersteenbergen.nl
WMO-Roosendaal: 14 0165 of info@wegwijsroosendaal.nl

Als de WMO-ambtenaar toestemming geeft voor het bieden van begeleiding, betaalt de gemeente de kosten voor onze begeleiding. Wel moet u een eigen bijdrage betalen van € 19,00 per 4 weken.

Ook volwassen cliënten uit Zeeland kunnen bij ons begeleiding ontvangen. Omdat we vanuit Bergen op Zoom werken, zullen we samen kritisch moeten kijken of we de hulp wel bij u thuis kunnen bieden; de reistijd en begeleidingstijd moeten wel in verhouding zijn.

Bewoners van het eiland Tholen kunnen contact opnemen met de gemeente Tholen: 14 0166.

Mensen uit de gemeente Reimerswaal en Kapelle kunnen bellen naar de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) op 0113- 239 100. Mailen kan via info@grdebevelanden.nl.

Klachtenregeling & kwaliteit

Onze praktijk is aangesloten bij de CKZ; de coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland. Via deze CKZ heeft u als cliënt of als ouder de mogelijkheid om klachten in te dienen of hulp te vragen als het tussen ons niet lekker loopt. De CKZ zal de situatie dan onderzoeken.

Uiteraard voldoen we aan de hoge eisen die aan ons worden gesteld door de gemeenten waarmee we contracten hebben. Denk dan aan kwaliteitssystemen, verzekeringen, beveiligde e-mail, privacy-regels, SKJ, professionalisering etc.